Průvodci tmou

Katka Vančová
Katka Vančová
kouč osobního rozvoje, terapeut

Pobyt ve tmě považuje za cenný nástroj ke znovunalezení sebe sama.

„Ve tmě dostanou prostor naše opomíjené části, tma nás přinutí věnovat pozornost své podstatě. V mé terapeutické praxi se mi opakovaně potvrzuje, že za většinou případů stojí právě oslabení vědomí sebe sama. Je důležité zapracovat na sobě na této nejzákladnější úrovni. Kdyby se to podařilo, naše životy by byly daleko jednodušší. Tma pro to poskytuje ideální podmínky.“

Se svými klienty pracuje na odstraňování emočních vzorců, které jim brání žít spokojený život. Samozřejmostí je předání technik, použitím kterých se klienti stávají samostatnými a nezávislými na terapeutovi.

„Každého klienta vnímám jako jedinečnou bytost, která ukrývá velký potenciál. Chci mu být k dispozici natolik, aby byl pro něj pobyt ve tmě zásadním krokem, znamenajícím posun v osobním životě.“

Více o terapeutické práci Katky se dozvíte zde: www.cititseskvele.cz

Pavel Smejkal
Pavel Smejkal
kouč osobního rozvoje, mentor, terapeut …

Životní cesty ho zavedly k otázce Proč a Jak, touha poznat pohnutky lidského chování zase ke studiu psychologie. Vedle toho se zabývá otázkami komunikace a motivace, mezilidskými vztahy, emočními vzorci….

Pokaždé hledá zdroj daného problému, aby mohl pomoci s odstraněním příčiny potíží, ideálně tak, aby klient pochopil souvislosti. Důležité je pro něj naučit své klienty jak si v budoucnu pomoci sami, bez potřeby vyhledávání terapeuta.

Pobyt ve tmě považuje za cestu, která vede k pochopení sebe sama díky silnému osobnímu prožitku. Sám prošel mnoha sebezkušenostními výcviky, ve kterých získal řadu nepřenosných, nezřídka neuvěřitelných zážitků. I proto má dnes ideální předpoklady být vaším konzultantem, pokud by Vás během pobytu ve tmě potkalo něco neobvyklého.

Výrazně mu v tom napomáhají jeho osobní vlastnosti, především empatie, schopnost řešit problémy a chuť pomáhat. Má velkou vědychtivost a dar nekonečného hledání možností a informací.

„Pokud se chce, jde všechno“, říká Pavel a tím o sobě hodně vypovídá. Je to právě jeho houževnatost, až nezlomnost, které spolu se schopností promýšlet věci do nejmenších detailů stály také u realizace pobytů ve tmě.

Ve tmě se lidem často „rozsvítí“. Terapie tmou má tak obrovský potenciál, že stojí za to ji absolvovat.